Resultat: Dammkvalster

Dammkvalster

…sig att dammkvalster och ett par närbesläktade kvalster finns utbredda överallt där det finns människor, och att det är damm med dammkvalster som överkänsliga patienter reagerar mest på. Det är…

Vad Djuren Lever Av Och I

…helt enkelt är en alltför ensidig kost med saccharose. Man kan ibland hitta dammkvalster i sockerpåsar, men tittar man närmre så ser man att de lever högre upp i påsen…

Allergi Mot Livsmedelsskadedjur

…mot kvalster i förnödenheter. En del människor lider av överkänslighet för dammkvalster och kommer i en viss grad även reagera på rätt små mängder kvalster i livsmedel. Dammkvalster lever visserligen…