Resultat: Honungsbi

Getingar

…textil. Födan till larverna består av kött. Getingar är jägare som fångar flugor, fjärilar, honungsbi och andra insekter i luften. De största bytesdjuren dödar de med gadden. De parterar bytena…

Honungsbiet

Honungsbiet Nästan alla Honungsbi, Apis mellifica, lever som husdjur i inrättade bikupor men vilda svärmar kan slå sig ner i skorstenar, ihåliga murar eller träd….

Liv och utveckling

Ett honungsbi på väg att landa. (av Wilson) En honungsbifamilj kan bestå av över 50.000 individer. I varje familj finns endast en äggläggande drottning. Arbetarna samlar in föda, nektar och…