Resultat: Husspindelfoting

Enkelfoting

…de besvärar människor mer än med förskräckelse. Deras giftkrokar kan inte ta sig igenom människan hud. Husspindelfoting, Scutigera coleoptrata, hör hemma i medelhavsländerna där den ofta kan hittas inomhus. Dessa…

Huskrypare

Husspindelfoting (Lat: Scutigera coleoptrata) Huskryparen hör hemma iMedelhavsområdet där man ofta finner den inomhus. Den kandå och då hitta till våra nordliga breddgrader och har påträffats iSverige ett par gånger….

Huskrypare

Husspindelfoting (Plansch 1, s. 18) Detta djur ser helt fantastiskt ut med sina ofantligt långa ben som används somen sortsfångstryssja, när detjagar insekter och annat småkryp. I Mellan- och Sydeuropa…