Resultat: Rodmurarbi

Murarbi

Väggsidenbi Rödmurarbi-celler med pollen och larver (Lat: Osmia bicornis) (Plansch 12, s. 29) Som namnet antyder hör murarbiet till de solitära bin som bygger sitt bo av lera. Boet kan…