Resultat: Smutsstinkfly

Smutsstinkfly

Smutsstinkfly och dess larv Smutsstinkfly syns mest under sommarhalvåret. Smutsstinkfly, Reduvius personatus, hittas ofta på vinden, i uthus och på liknande platser. Den har fått sitt namn då nymferna utsöndrar…

Fysiska metoder

…inom land- och skogsbruk. Vägglössen har några naturliga fiender, bl. a. smutsstinkfly (sida xx), men deras naturliga antal kommer aldrig att bli så omfattande att det spelar någon större roll….

Var håller dom hus?

Vissa arter är inte lika vanligt förekommande inomhus som utomhus. Bland de arter som oftast plågar oss inomhus finns: Huvudlus, klädlus, flatlus, vägglus, smutsstinkfly, ängerlarver, stickflugan, människoloppa, kattloppa, hundloppa, brun…