Resultat: Stekel

Andra Getingar

Brokparasitstekel En stekel som lägger sina ägg i fläskängelarver. Den är endast 3,5 mm lång. (av Howard) Utöver de sociala getingarna finns det en mängd arter som lever för sig…