Resultat: Trips

Trips

Trips Tripsar (av Eidmann) Trips (Thysanoptera) kallas även ibland för blåsfotingar då deras ben slutar med just blåsformade fötter. De mycket smala vingarna är kantade av små fina fransar. Det…

Trips

Trips (Lat: Thysanoptera ) (Plansch 5, s. 22) Trips är ganska små, oftast mörka insekter. De kallas också blåsfotingar eller fransvingar, och förklaringen till detta är att deras ben slutar…

Trips

(Lat: Thysanoptera) Stilla sommardagar kan de små tripsarna uppträda i stora mängder och då också förirra sig inomhus. De har en viss förkärlek för att krypa in under kläderna och…