Resultat: Tysk geting

Tysk kackerlacka

Lat: Blatella germanica Tysk kackerlacka, hona med äggkapsel Säsong för tysk kackerlacka Den tyska kackerlackan är den vanligast förekommande av de kackerlackor som hittas i livsmedel i våra trakter. Den…

Tysk kackerlacka och skogskackerlacka

Skogskackerlacka Tysk kackerlacka Tysk kackerlacka är, trots sitt namn, inte vanligare i Tyskland än på andra ställen. I de tropiska länderna lever de fritt i naturen. Dess tillvaro som synantrop…

Tysk kackerlacka

Tysk kackerlacka med äggkapsel (Lat: Blattella germanica ) (Plansch 4, s. 21) Den tyska kackerlackan är den vanligaste arten hos oss. De flesta tycker det är mycket obehagligt med kackerlackor…