Resultat: Vaggsidenbi

Djur i Murar Och isoleringsmaterial

Väggsidenbi flyger tillbaka till sitt bo Det finns ingen djurart som direkt äter tegel, betong eller cement, men det finns många – gråsuggor, tvestjärtar, spindlar – som utnyttjar de hål,…

Murbi

Väggsidenbi (Lat: Colletes daviesanus ) (Plansch 12, s. 29) Denna art hör till de s.k. solitära bina, menden levergärna tillsammans bland många på ett litet område. Som andra bin kan…

Murarbi

Väggsidenbi Rödmurarbi-celler med pollen och larver (Lat: Osmia bicornis) (Plansch 12, s. 29) Som namnet antyder hör murarbiet till de solitära bin som bygger sitt bo av lera. Boet kan…