Resultat: Vanlig-geting

Vanlig Fästing

Vanlig fästing . Vanlig fästing – redo att gripa tag med de främre benen. (av Gjelstrup) Så kallad vanlig fästing, Ixodes ricinus, är endast en av ca 10 slags fästingar…

Vanlig tjuvbagge

Lat: ptinus fur Vanlig tjuvbagge, Ptinus fur Vanliga tjuvbagge lever i samma sorts varor som australisk tjuvbagge, dvs. i torra organiska ämnen. Trots namnet är den inte längre lika vanlig

Kastanjebrun mjölbagge och vanlig mjölbagge

Kastanjebrun mjölbagge (till vänster) liknar vanlig rismjölbagge (till höger) till förväxling. Den huvudsakliga skillnaden mellan de två arternas utseende är en abrupt övergång mellan 3. och 4. yttersta känslospröten hos…