Resultat: honskvalster

Fågelkvalster

Röda hönskvalster är vanliga i Sverige. Många fågelkvalster lever i och omkring fågelbon. De uppsöker fåglarna i boet för att suga blod ur dem. Även om fågelkvalster är små är…

Fågelkvalster

Rött hönskvalster (Lat: Dermartyssus gallinae ) Strax efter att fågelkvalstret druckit blod är det vackert rött. Efter hand som blodet smälts krymper kvalstret och får en svart eller grå färgton….

Bekämpning

I bostadshus kan kvalster vanligtvis spåras till duv- eller sparvbo i omgivningen. Ta bort bona och behandla med insektsmedel runt om boet. Glöm inte små sprickor och springor. Om man…