Resultat: hundfasting

Brun hundfästing

Brun hundfästing Brun hundfästing, Rhipicephalus sanguineus, är mest till hundar och biter bara människor i undantagsfall. Arten är utbredd i varma områden. I Europa kan den hittas kring medelhavsområdet. På…

Misstanke om brun hundfästing

Nykläckta bruna hundfästingslarver (tv) är pyttesmå. I mitten syns en hane. Av de fyra honorna (th) har den ena ännu inte sugit blod. Siluetter i naturlig storlek. Om man ska…

Fästingar

Fästingar är ett slags stort kvalster som suger blod från större djur. Fästingarna lämnar deras blodvärd mellan måltiderna och det är liten chans att de hamnar på samma djur vid…