Resultat: husmygga

Liv och utveckling

…till de stickmygg som lägger deras ägg direkt på vattenytan. Deras larver lever i dammar och sjöar med mycket vegetation. Stor husmygga Stor husmygga Stor husmygga, Culiseta annulata, lägger sina…

Ringlad stickmygga

Stor husmygga (Lat: Culiseta annulata ) (Plansch 13, s. 30) Ringlad stickmygga är en kraftig grå mygga med vita ringar på benen. Befruktade honor övervintrar på kyliga platser inomhus, och…

Ringladstickmygga

Stor husmygga (Lat: Culiseta annulata) Utöver de myggarter som är tillfälliga gäster inomhus finns ett par arter som är anknutna våra omgivningar. Den ringlade stickmyggan ynglar även i mycket förorenade…