Resultat: nabbstinkfly

Allmänt Näbbstinkfly

Allmänt näbbstinkfly Allmänt näbbstinkfly. (av Hedicke) Allmänt näbbstinkfly, Anthocoris nemorum, är vanlig på buskar och träd. Den är 3 – 4 mm lång, mörk, har vingar och en lång tunn…

Näbbstinkfly

Allmänt näbbstinkfly (Lat: Anthocoris nemorum) På träd och buskar är näbbstinkflyet vanligt. Det lever av att anfalla och suga ut bladlöss, kvalster och andra smådjur. Man kan råka få dessa…

Register

Acanthoscelidesobtectus Acarina Acarus siru Acheta dumesticus Aedes sp. Aglais urticae allmänt lövfly A llobophora turgida Amaurubiafenstra/is amerikansk kackerlacka Ametastegia glabrata Anubiidae Anubium punctatum Anuphe/es maculipennis Anuplura Anthucuris nemurum Anthrenus museurum…